T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
DOĞAL AFETLER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERBulunduğunuz Yer: Doğal Afetler  >>   Deprem  >>   Ülkemizin Deprem Riski Haritası ve Türkiye Deprem Kuşakları

 Ülkemizin deprem riski haritası:
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

TÜRKİYE DEPREM KUŞAĞI:

 

 

    Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır Ülkemizin yüz ölçümünün % 42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Yapılması gereken en önemli önlem depremin özelliklerini çok iyi tanıyıp gerekli tedbirleri zamanında almaktır.

 

    Ülkemizde başlıca deprem kuşakları şunlardır:

 

    a)Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Türkiye’nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan kuzey Anadolu deprem kuşağı yaklaşık 1500 km uzunluğa sahiptir. Marmara Bölgesi’nde; Saros Körfezinden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır.

 

    b)Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı: İskenderun Körfezi’nden Van’ın doğusuna kadar bir yay çizerek uzanır. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bitlis ve Van bu kuşaktır.

 

    c)Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir’in içine alır.

 

    Yurdumuz deprem tehlikesi bakımından beş bölgeye ayrılmıştır:

 

    I. derece deprem bölgeleri; başta Kuzey Anadolu ve Güneydoğu Anadolu fay kuşakları boyunca uzanan sahalar ile Ege Bölgesi ve Göller Yöresi’ni kapsar.

 

    II. derece deprem bölgesi; I. derece deprem bölgelerinin çevresini kuşatır.

 

    III. Ve IV. Derece deprem bölgesi; Trakya’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları. İç Anadolu’nun çevresi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyi  kapsar.

 

    V. Derece deprem bölgesi; Tuz Gölü ile Akdeniz kıyısı arasındaki saha deprem tehlikesinin en az olduğu.

 

    Bazı büyük şehirlerimizin I. Derece deprem bölgeleri üzerinde kuruldukları, nüfusumuzun yarıdan fazlasının bu sahalarda yaşadığı bir gerçektir. Türkiye, deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerindendir. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplumu depreme karşı eğitmektir. Bunun ötesinde sarsıntı sırasında ve sonrasında yapılması gereken işler ile uygulanması gereken kurallar özellikle can kaybını azaltmak açısından çok önemlidir.


 LİNKLER

                      

afad@icisleri.gov.tr
Tel: (0312) 422 47 61 - 418 66 81 Faks: (0 312) 419 71 08 - 419 77 13 Avea: (0505) 478 18 75 Adres: İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar - ANKARA